Proiectare

Proiectare

Echipa C.E.B. vă stă la dispoziție cu servicii complete de proiectare arhitecturală, structurală și instalații, de la concept până la finalizarea construcției:

  ✒ elaborarea temei de proiectare, în conformitate cu cerințele clientului;

  ✒ elaborarea design-ului preliminar și propunere de concept / soluție arhitecturală;

  ✒ reprezentări grafice pentru o mai bună vizualizare (randări și ilustrații 3d);

  ✒ realizarea detaliilor de execuție, necesare pe santier;

  ✒ documentații pentru obținerea Certificatului de Urbanism;

  ✒ documentații pentru obținerea avizelor, acordurilor solicitate prin Certificatul de Urbanism;

  ✒ documentații pentru obținerea Autorizației de Construire;

  ✒ studii de urbanism: PUZ, PUD;

  ✒ studii de fezabilitate;

  ✒ consultanță tehnică de specialitate;

  ✒ asistență tehnică de șantier;

  ✒ realizarea proiectului tehnic și calculului static (necesar pentru conformarea clădirii din punct de vedere al rezistenței);

  ✒ asistență specializată pe partea de amenajări interioare/ exterioare.

Oferim servicii de consultanță tehnică:

  ✒ stabilirea unui buget prealabil;

  ✒ analiza cost-beneficii;

  ✒ consultanță referitoare la materiale, cantități și soluții tehnice.


Avantajele acestor servicii sunt:

  ✒ reducerea termenului de realizare a investiției;

  ✒ reducerea costurilor prin realizarea unui management performant al investiției;

  ✒ folosirea de tehnologii adecvate, moderne, care duc la diminuări de costuri și incadrări în bugetele prestabilite.

Soluțiile structurale și de instalații sunt gândite concomitent cu proiectul de arhitectură, astfel încât să nu contravină conceptului funcțional sau estetic dorit, fiind de asemenea soluții optime în raportul preț-calitate.


Pentru tipologii diferite de construcții se pretează structuri diferite, iar siguranță și stabilitatea structurală sunt o prioritate în orice proiect elaborat.

Vă punem la dispoziție servicii de proiectare pentru mai multe funcțiuni și programe:

  ✒ locuințe unifamiliare, semicolective și colective;

  ✒ locuințe temporare (case de vacanță);

  ✒ construcții cu destinație comercială, alimentație și servicii administrative (ex. birouri, spații comerciale- alimentație, etc);

  ✒ clădiri cu destinație turistică; hoteluri; pensiuni;

  ✒ clădiri cu destinație instituțională; școli, creșe, grădinițe, etc.;

  ✒ construcții industriale.

Societatea noastra asigura clientilor ei servicii complete de proiectare de arhitectura, de urbanism, structuri si instalatii pentru constructii civile si industriale.